Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-12-06

Arbetsrätt, avtal och förhandling (GPA2J9)

V3DE5 (VT23, 100%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Iseskog, T. (2022). Personaljuridik (Trettiofemte upplagan). Stockholm: Norstedts juridik. ISBN: 9789139026167
  Bok / Antologi
 • Aktuell lagtext.
  Text
 • Rättsfall och eventuellt annat material som tillhandahålls på Learn..
  Text

Referenslitteratur

 • Patton, B. (Red.). (2015). Vägen till ja : en nyckel till framgångsrika förhandlingar (3 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147116898
  Bok / Antologi