Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-01-15

Arbetsmiljö- grunder och regler för personalarbete (GPA2K7)

V3DE4 (VT23, 100%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Eklöf, M. (2022). Psykosocial arbetsmiljö : begrepp, bedömning och utveckling (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144143590
  Bok / Antologi
 • Arbetsmiljöverket. (1977). Arbetsmiljölagen - med kommentarer och dess förordning (H8) (1977:1160).
  Myndighetspublikation
 • Arbetsmiljöverket. (2001). Systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1). Arbetsmiljöverket.
  Myndighetspublikation
 • Arbetsmiljöverket. (2018). Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1.
  Myndighetspublikation
 • Arbetsmiljöverket. (2015). Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4). Arbetsmiljöverket.
  Myndighetspublikation
 • Arbetsmiljöverket. (2015). Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö,. Arbetsmiljöverket.
  Myndighetspublikation
 • Arbetsmiljöverket. (2020). Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1),.
  Myndighetspublikation
 • Arbetsmiljöverket. (2012). Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi (AFS 2012:2).
  Myndighetspublikation
 • Dekker, S. W., & Breakey, H. (2016). ‘Just culture:’ Improving safety by achieving substantive, procedural and restorative justice. Safety Science, 85, 187-193. DOI: 10.1016/j.ssci.2016.01.018
  Tidskriftsartikel
 • Vänje, A. (2013). Under Luppen - genusperspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation (Kunskapssammanställning 2013:1). Arbetsmiljöverket.
  Myndighetspublikation