Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-02-13

Associationsrätt (RV1002)

V3DDG (VT23, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Johansson, S. (2022). Svensk associationsrätt i huvuddrag (Trettonde, omarbetade upplagan). Stockholm: Norstedts juridik. ISBN: 9789139209614
    Bok / Antologi
  • Aktuell lagtext.
    Text