Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-12-16

Engelska för högskolestudier: Uttal av engelska som ett världsspråk (EN1136)

V3DD7 (VT23, 25%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)
Litteraturlistan för detta kurstillfälle har inte någon specificerad litteratur.