Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-01-31

Examensarbete för högskoleexamen i Industriell ekonomi (GIE2RF)

V3DCM (VT23, 50%, Dag, Distans, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Ingen obligatorisk litteratur; referenslitteraturlistan finns i kurshandboken.
    Text