Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-11-18

Dataanalys och statistik I (ST1013)

V3DB7 (VT23, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • De Veaux, R. D., Velleman, P. F., & Bock, D. E. (2021). Stats : data and models (Fifth edition, global edition). Harlow: Pearson Education Limited. ISBN: 9781292362212
    Läsanvisning:Kap 1-8, 10-14, 16-17, 20-22.
    Övrigt:Det går bra med annan upplaga. Läsanvisning stämmer då inte. Olika upplagor har olika innehåll per kapitel men alla upplagor innehåller i stort sett allt innehåll i kursen. Se kursrummet på webben för närmare information.
    Bok / Antologi