Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-01-16

Politiskt deltagande (GSK2PN)

V3D6Y (VT23, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Dalton, R. J. (2017). The participation gap: Social status and political inequality. 1 uppl. Oxford: Oxford university press.
  Övrigt:Finns som e-bok
  Bok / Antologi
 • Hagevi, M. (red.). (2019). Partier och partisystem. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144128122
  Bok / Antologi
 • Snow, D. A., Soule, S. A., Kriesi, H., et al. (2019). Wiley Blackwell companion to social movements. Second edition.. Hoboken: NJ. ISBN: 9781119168553
  Läsanvisning:s. 1-16 (Introduction: Mapping and Opening Up the Terrain) samt s. 17-148 (Facilitative and Constraining Contexts and Conditions).
  Bok / Antologi
 • Teorell, J. (2006). Political participation and three theories of democracy: A research inventory and agenda. European Journal of Political Research, 45(5), ss. 787-810. DOI: 10.1111/j.1475-6765.2006.00636.x
  Tidskriftsartikel
 • Theocharis, Y. (2018). Political participation in a changing world : conceptual and empirical challenges in the study of citizen engagement. 1 uppl. New York, NY: Routledge. ISBN: 978-1-138-30598-4
  Övrigt:Finns som e-bok
  Bok / Antologi
 • Vetenskapliga artiklar tillkommer.
  Text

Referenslitteratur

 • Almeida, P. (2019). Social movements : the structure of collective mobilization. 1 uppl. Oakland, California: University of California Press. ISBN: 9780520290914
  Läsanvisning:s. 1-18, 44-62
  Övrigt:Finns som e-bok
  Bok / Antologi
 • Amnå, E. (2006). Jourhavande medborgare, om samhällsengagemanget i en folkrörelsestat. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Bengtsson, Å. (2008). Politiskt deltagande. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144028118
  Bok / Antologi