Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-11-24

Internationella relationer (GSK2PS)

V3D6T (VT23, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Gustavsson, J., & Tallberg, J. (Red.). (2014). Internationella relationer (4 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144102801
    Bok / Antologi
  • Karlsson, O. (Red.). (2017). Svenska skrivregler (Fjärde upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147111497
    Bok / Antologi
  • Vetenskapliga artiklar tillkommer.
    Text