Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-12-14

Arbetsmiljö (GAB2S5)

V3D6M (VT23, 30%, Dag, Distans, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Arbetsmiljölagen (1977:1160) - med kommentarer och dess förordning (H8).
  Text
 • Arbetsmiljöverket. (2001). Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).
  Myndighetspublikation
 • Arbetsmiljöverket. (2001). Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö - en vägledning till föreskrifterna AFS 2001:1 (H455).
  Myndighetspublikation
 • Arbetsmiljöverket. (2021). Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2021:1).
  Myndighetspublikation
 • Arbetsmiljöverket. (2012). Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi (AFS 2012:2).
  Myndighetspublikation
 • Arbetsmiljöverket. (2019). Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2012:2) om belastningsergonomi (AFS 2019:8).
  Myndighetspublikation
 • Arbetsmiljöverket. (2015). Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).
  Myndighetspublikation
 • Arbetsmiljöverket. (2016). Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö.
  Myndighetspublikation
 • Ytterligare litteratur tillkommer..
  Text