Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-02-20

Industriell ekonomi - logistik och Supply Chain Management (GIE26L)

V3D6L (VT23, 50%, Dag, Distans, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Mattsson, S. (2012). Logistik i försörjningskedjor (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144079653
    Bok / Antologi