Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-12-07

eTjänster - perspektiv och utvärdering (GIK2P8)

V3BJ2 (VT22, 25%, Blandad, Distans, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Referenslitteratur