Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-12-14

Tyska, Språkdidaktik II (TY1066)

V3BG7 (VT22, 25%, Dag, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Bardel, C., Falk, Y., & Lindqvist, C. (Red.). (2016). Tredjespråksinlärning (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144093185
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2009). Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. Hämtad från http://www.skolverket.se.
  Övrigt:254 s.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2011). Gy2011 Ämnesplan i moderna språk. Stockholm. Hämtad från http://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2006). Läroplan för de frivilliga skolformena. Hämtad från http://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11, reviderad 2018). Stockholm. Hämtad från http://www.skolverket.se.
  Övrigt:Tillgänglig på www.skolverket.se
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2001). Språkboken. Hämtad från http://www.skolverket.se.
  Övrigt:[valda delar]
  Myndighetspublikation
 • Tornberg, U. (2015). Språkdidaktik (5 uppl.). Malmö: Gleerups utbildning AB.
  Bok / Antologi
 • Multimodalt material. Tillhandahålles av läraren.
  Text

Referenslitteratur

 • Diaz, P. (2019). Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144120102
  Bok / Antologi
 • Lindström, G., & Pennlert, L. (2006). Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik (3 uppl.). Umeå: Fundo. ISBN: 9197558419
  Bok / Antologi