Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-12-18

Franska III: Textanalys - diskurs och korpus (GFR2KP)

V3AZ8 (VT22, 25%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 3, ORD)

Litteratur

 • En samling artiklar, ca 100 s. / A number of articles, c. 100 p.
  Text

Referenslitteratur

 • Boulton, A., & Tyne, H. (2014). Des documents authentiques aux corpus. Démarches pour l’apprentissage des langues Paris: Didier.
  Bok / Antologi
 • Maingueneau, D. (2014). Discours et analyse du discours, Introduction Armand Colin.
  Övrigt:ISBN-10: 2200289960, ISBN-13: 978-2200289966.
  Bok / Antologi
 • Williams, G. (2005). La linguistique de corpus Rennes: Presses Universitaires de Rennes.
  Bok / Antologi
 • "Le Grand Robert de la langue française". (Finns elektroniskt på biblioteket: http://libguides.du.se/content.php?pid=596934).
  Text
 • (2012). Norstedts svensk-franska, fransk-svenska ordbok (Senaste upplagan). Stockholm: Norstedts.
  Bok / Antologi