Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-11-30

Franska: Examensarbete för kandidatexamen (GFR2KR)

V3AUV (VT22, 50%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

  • Litteratur väljs i samråd med ansvarig handledare. / Literature is chosen in consultation with the supervisor.
    Text