Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-03-09

TV-nyheter och flerkameraproduktion (BQ1081)

V3AFD (VT22, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur