Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-12-03

Utvärdering och verksamhetsutveckling i förskola och förskoleklass, (inklusive 7,5 hp VFU) (APG248)

V3ACK (VT22, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Biesta, G. (2011). God utbildning i mätningens tidevarv (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147099436
  Läsanvisning:s. 11-77
  Övrigt:Finns som PDF på Learn
  Bok / Antologi
 • Bornemark, J. (2018). Det omätbaras renässans : en uppgörelse med pedanternas världsherravälde (1 uppl.). Stockholm: Volante. ISBN: 9789188659170
  Läsanvisning:s. 9-102, s. 261-279, s.299-304
  Bok / Antologi
 • Eidevald, C. (2017). Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan : hallå, hur gör man? (2 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147122530
  Läsanvisning:s.54-291
  Bok / Antologi
 • Hedenus, F., Persson, U. M., & Sprei, F. (2018). Hållbar utveckling : nyanser och tolkningar (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144121871
  Läsanvisning:s. 27-48. Finns på Learn
  Bok / Antologi
 • Henrekson, M. (Red.). (2017). Kunskapssynen och pedagogiken : varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas (1 uppl.). Stockholm: Dialogos. ISBN: 9789175043319
  Läsanvisning:Kapitel 7
  Övrigt:Finns som PDF på learn
  Bok / Antologi
 • Johansson, E. (2016). Det motsägelsefulla bedömningsuppdraget [Elektronisk resurs] : en etnografisk studie om bedömning i förskolekontext. (Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, Göteborg, Gothenburg Studies in Educational Sciences 391). Hämtad från https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/46830/6/gupea_2077_46830_6.pdf.
  Läsanvisning:s. 267-284
  Övrigt:Finns som PDF på Learn
  Avhandling
 • Löfdahl, A., & Folke-Fichtelius, M. (2015). Preschool’s new suit: care in terms of learning and knowledge. Early Years, 35(3), 260-272. DOI: 10.1080/09575146.2014.995600
  Tidskriftsartikel
 • Olsson, M., Lindgren Eneflo, E., & Lindqvist, G. (2020). Undervisning i förskolan – en företeelse i rörelse. Pedagogisk forskning i Sverige, 25(4), 30-56. DOI: 10.15626/pfs25.04.02
  Tidskriftsartikel
 • Skawonius, C. (2005). Välja eller hamna: det praktiska sinnet, familjers val och elevers spridning på grundskolor. (Doktorsavhandling, Stockholms universitet: Pedagogiska institutionen, Stockholm). Hämtad från https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:197303/FULLTEXT01.pdf.
  Läsanvisning:s. 3-22, s. 321-338
  Övrigt:Finns som PDF på Learn
  Avhandling
 • Skolverket. (2015). Kvalitetsarbete i praktiken. Hämtad från https://www.skolverket.se/getFile?file=3381.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan, Lpfö 18. Hämtad från https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968116077/pdf4001.pdf.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, (Reviderad 2019). Hämtad från https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2016/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-2011-reviderad-2016.
  Myndighetspublikation
 • Wheelan, S. A. (2017). 2. Från grupper till team- stadier i grupputvecklingen. I S. A. Wheelan (Red.), Att skapa effektiva team (1 uppl., ss. 22-36). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-08818-1
  Läsanvisning:Finns på Learn
  Kapitel i bok (antologi)
 • Virtanen, M. (2018). Förskolans dokumentations- och bedömningspraktik. (Licentiatavhandling, Linnaeus university, Växjö, Lnu Licentiate No.15). Hämtad från https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1210290/FULLTEXT01.pdf.
  Avhandling
 • Åsén, G. (Red.). (2015). Utvärdering & pedagogisk bedömning i förskolan (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147111954
  Läsanvisning:s. 38-50
  Övrigt:Utvalda sidor finns som PDF på Learn
  Bok / Antologi
 • (2018, 27 oktober). Jag mäter- alltså finns jag. [Podcast]. I Filosofiska rummet. Hämtad från https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1169900?programid=793.
  Strömmande media
 • (2019, 27 november). Undervisning i förskolan. [Podcast]. I Skolverket. Hämtad från https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage/podd-undervisning-i-forskolan.
  Strömmande media

Referenslitteratur