Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-02-14

Ekonomistyrning, grundläggande (FÖ1009)

V3A7U (VT22, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Braun, K. W., & Tietz, W. M. (2014). Managerial accounting (Pearson New International Edition). Harlow: Pearson. ISBN: 9781292022987
    Bok / Antologi
  • Ytterligare material, ca 50 sidor, kommer att tillhandahållas via Learn och / eller sökas av studenter baserat på deras uppgifts fokus.
    Text