Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-01-08

Afrikanska studier: Den vidareutvecklade forskningsplanen (AS3020)

V37AP (VT21, 75%, Dag, Normal, Falun, Omg. 2, ORD)
Litteraturlistan för detta kurstillfälle har inte någon specificerad litteratur.