Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-12-01

Sociologi III (SO2007)

V36WL (VT21, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Metod och analys III. Kvalitativ fördjupning
 • Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144097329
  Bok / Antologi
 • Bjereld, U., Demker, M., & Hinnfors, J. (2018). Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen (Fjärde upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144120218
  Bok / Antologi
 • Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder (3 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147112067
  Bok / Antologi
 • Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer (4 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144062167
  Bok / Antologi
 • Ytterligare litteratur i form av vetenskapliga artiklar tillkommer.
  Text
2. Fördjupningskurs i sociologisk teori
 • Alternativ 1: Etnicitet och rasism i det moderna samhället.
  Text
 • Fanon, F. (1997). Svart hud, vita masker (1 uppl.). Göteborg: Daidalos. ISBN: 9171730443
  Bok / Antologi
 • Lalander, P. (2009). Respekt : gatukultur, ny etnicitet och droger (1 uppl.). Malmö: Liber. ISBN: 9789147089505
  Bok / Antologi
 • Sartre, J. (1948). Tankar i judefrågan (1 uppl.). Stockholm: Bonnier.
  Bok / Antologi
 • Wikström, H. (2009). Etnicitet (1 uppl.). Malmö: Liber. ISBN: 9789147088980
  Bok / Antologi
 • Alternativ 2: Organisationsteoretiska perspektiv på arbete och välfärd.
  Text
 • Allvin, M. (2006). Gränslöst arbete : socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet (1 uppl.). Malmö: Liber. ISBN: 9147076313
  Bok / Antologi
 • Hochschild, A. R. (2012). The managed heart : commercialization of human feeling (3 uppl.). Berkeley, Calif: University of California Press. ISBN: 9780520272941
  Bok / Antologi
 • Johansson, R. (2007). Vid byråkratins gränser : om handlingsfrihetens organisatoriska begränsningar i klientrelaterat arbete (3 uppl.). Lund: Arkiv. ISBN: 9179242073
  Bok / Antologi
 • Southwood, I. (2011). Prekaritet 2.0 (1 uppl.). Hägersten: Tankekraft förlag. ISBN: 9789186273316
  Bok / Antologi
 • Alternativ 3: Interaktion, mikromakt och avvikelsens socialpsykologi.
  Text
 • Asplund, J. (1987). Om hälsningsceremonier, mikromakt och asocial pratsamhet (1 uppl.). Göteborg: Korpen. ISBN: 9173740675
  Bok / Antologi
 • Becker, H. S. (2006). Utanför : avvikandets sociologi (1 uppl.). Lund: Arkiv. ISBN: 9179242022
  Bok / Antologi
 • Eriksson, B. (2007). Social interaktion : flöden - positioner - värden (1 uppl.). Malmö: Liber. ISBN: 9789147087082
  Bok / Antologi
 • Heidegren, C. (2009). Erkännande (1 uppl.). Malmö: Liber. ISBN: 9789147088959
  Bok / Antologi
 • Roseneil, S., & Seymour, J. (Red.). (1999). Practising identities : power and resistance (1 uppl.). Basingstoke: Macmillan. ISBN: 0-333-74758-5
  Bok / Antologi
 • Ytterligare litteratur i form av vetenskapliga artiklar tillkommer.
  Text
3. Examensarbete för kandidatexamen i sociologi
 • Litteratur väljs i samråd med handledare.
  Text

Referenslitteratur

Delkurser

1. Metod och analys III. Kvalitativ fördjupning
2. Fördjupningskurs i sociologisk teori
3. Examensarbete för kandidatexamen i sociologi
 • Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144097329
  Bok / Antologi
 • Hartman, S. G. (2003). Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter (1 uppl.). Stockholm: Natur och kultur. ISBN: 9127094650
  Bok / Antologi