Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för: Fastställd 2019-12-20

Spanska I med didaktisk inriktning (SP1046)

V34SV (VT20, 100%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Skriftlig språkfärdighet och grammatik
 • Florby, G. & Fält, E. (1994). Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier. Uppsala: Scripta.
  Bok / Antologi
 • Fält, G. (2000). Spansk grammatik för universitet och högskolor. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144014234
  Bok / Antologi
 • VV. AA.. (2011). Gramática básica del estudiante de español. Barcelona: Difusión. ISBN: 9788484437260
  Bok / Antologi
2. Fonetik och muntlig språkfärdighet
 • Nuño Álvarez, M. P. & et al. (2002). Fonética. Nivel avanzado B2. 2 uppl. Madrid: Anaya ELE. ISBN: 9788466778411
  Bok / Antologi
 • Annat material: kompendium innehållande studiematerial, filmer och digitala publikationer (250 s)./ Other material: compendium containing study material, films and digital publications (250 p).
  Text
3. Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle
 • Camacho Padilla, F., Masoliver, J. & Vidales, C. (2009). América Latina. 4 uppl. Frederiksberg: Samfundslitteratur. ISBN: 9788759312728
  Bok / Antologi
 • Miguel, S. (1997). España: Historia, literatura y arte. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144619415
  Bok / Antologi
 • Annat material: filmer, digitala publikationer (150 s).
  Text
4. Modern spanskspråkig litteratur
 • Etxebarria, L. (1997). Amor, curiosidad, prozac y dudas. 1997 eller senare. Barcelona: Plaza & Janés. ISBN: 84-01-41884-4
  Bok / Antologi
 • García Márquez, G. (2001). El coronel no tiene quien le escriba. 2001 eller senare. Madrid: Bibliotex. ISBN: 84-8130-258-9
  Bok / Antologi
 • Martínez de Pisón, I. (1996). Carreteras secundarias. 1996 eller senare. Barcelona: Anagrama. ISBN: 84-339-6668-5
  Bok / Antologi
 • Sábato, E. (1989). El túnel. 1989 eller senare. Madrid: Cátedra. ISBN: 84-376-0089-8
  Bok / Antologi
5. Språkdidaktik A
 • Skolverket. (2011). Gy2011 Ämnesplan i moderna språk. Stockholm. Tillgänglig: http://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2011). Lgr11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Tillgänglig: http://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2009). Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. Tillgänglig: http://www.skolverket.se.
  Övrigt:254 s.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2001). Språkboken.
  Läsanvisning:Valda delar.
  Övrigt:http://www.skolverket.se
  Bok / Antologi
 • Tornberg, U. (2015). Språkdidaktik. 5 uppl. Malmö: Gleerups Utbildning. ISBN: 9789140691507
  Bok / Antologi
 • Annat material: kompendium innehållande dokument och artiklar på spanska (ca 100 s).
  Text
6. Språkdidaktik B
 • Cook, V. (2016). Second Language Learning and Language Teaching. New York: Taylor & Francis Ltd.
  Läsanvisning:Valda delar.
  Bok / Antologi
 • Gagnestam, E. (2005). Kultur i språkundervisning. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144037384
  Övrigt:Eller: E-bok, 2010, ISBN 9789144061535.
  Bok / Antologi
 • Hedge, T. (2000). Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford UP.
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2018). Läroplan för gymnasieskolan. Tillgänglig: https://www.skolverket.se [2019-12-13].
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2011). Lgr11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Tillgänglig: http://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2011). Ämnesplan i engelska.
  Övrigt:http://www.skolverket.se
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2011). Ämnesplan i moderna språk. Tillgänglig: http://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2007). Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning.
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2001). Språkboken. Liber. Tillgänglig: http://www.skolverket.se.
  Övrigt:[valda delar]
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2011). Lgr 11 Kursplan i moderna språk i grundskolan. Tillgänglig: http://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Tornberg, U. (2015). Språkdidaktik. 5 uppl. Gleerups.
  Bok / Antologi
 • Kompendium: ca 80 sidor.
  Text

Referenslitteratur

Delkurser

1. Skriftlig språkfärdighet och grammatik
 • Falk, J. & m fl. (2003). Modern spansk grammatik. Stockholm: Liber. ISBN: 91-47-06988-0
  Bok / Antologi
 • Gómez Torrego, L. (2007). Gramática didáctica del español. Madrid: Ediciones SM. ISBN: 9788467515497
  Bok / Antologi
 • Matte Bon, F. (1995). Gramática comunicativa del español, tomo I y II. Madrid: Edelsa.
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2011). Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe. ISBN: 9788467034264
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. & Asociación de Academias de la Lengua Española. (2010). Nueva gramática de la lengua española. Manual. Madrid: Espasa-Calpe. ISBN: 9788467032819
  Bok / Antologi
 • (u.å.). Real Academina Española. Tillgänglig: https://dle.rae.es/ [2019-12-10].
  Webbsida
2. Fonetik och muntlig språkfärdighet
 • Guitart, J. M. (2004). Sonido y sentido : teoría y práctica de la pronunciación del español con audio CD. Washington, D.C: Georgetown University Press.
  Bok / Antologi
 • Hesslin Rider, I. (red.). (2002). Norstedts Spansk-svensk / Svensk-spansk ordbok (127000 ord och fraser). Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.
  Övrigt:http://www.ord.se/oversattning/spanska/
  Bok / Antologi
 • Iribarren, M. C. (2005). Fonética y fonología españolas. Madrid: Sintesis.
  Bok / Antologi
 • Moreno Cortés, M. (2002). Didáctica de la prosodia del español : la acentuación y la entonación. Madrid: Editorial Edinumen.
  Bok / Antologi
 • Quilis, A. (1997). Principios de fonología y fonética españolas. Madrid: Arco/Libros. ISBN: 978-84-7635-250-2
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española. 23 uppl. Madrid Calpe: Espasa.
  Övrigt:http://www.rae.es
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2011). Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe.
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2005). Diccionario panhispánico de dudas. 2 uppl. Madrid: Santillana.
  Övrigt:http://buscon.rae.es/dpdI/
  Bok / Antologi
3. Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle
 • Chevalier, F. (2000). América Latina. De la independencia a nuestros días. México: FCE. ISBN: 9789681653491
  Bok / Antologi
 • Galeano, E. (1996). Las venas abiertas de América Latina. 21 uppl. México D. F.: Siglo XXI Editores.
  Bok / Antologi
 • García de Cortázar, F. (2005). Atlas de historia de España. Barcelona: Planeta.
  Bok / Antologi
 • García de Cortázar, F. & González Vesga, J. M. (2009). Breve historia de Espana. Ed. actualizada. Madrid: Alianza Editorial.
  Bok / Antologi
 • Hesslin Rider, I. (red.). (2002). Norstedts Spansk-svensk / Svensk-spansk ordbok (127000 ord och fraser). Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.
  Övrigt:http://www.ord.se/oversattning/spanska/
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española. 23 uppl. Madrid: Espasa-Calpe.
  Övrigt:http://www.rae.es
  Bok / Antologi
4. Modern spanskspråkig litteratur
 • Platas Tasende, A. M. (2004). Diccionario de términos literarios. 2004 eller senare. Madrid: Espasa Calpe. ISBN: 978-84-670-3691-6
  Bok / Antologi
 • Shaw, D. (2005). Nueva narrativa hispanoamericana. 2005 eller senare. Madrid: Cátedra. ISBN: 84-376-0278-5
  Bok / Antologi
5. Språkdidaktik A
 • Estévez Coto, M. & Fernández de Valderrama, Y. (2006). El componente cultural en la clase de E/LE. Edelsa. ISBN: 9788477116424
  Bok / Antologi
 • Levihn, U. & Norman, D. (2006). Variation i språkundervisningen. Malmö: Gleerups. ISBN: 9140674533
  Bok / Antologi
 • Vázquez, G. (2000). La destreza oral. Edelsa. ISBN: 8477114374
  Bok / Antologi
 • VV. AA.. (1600). Diccionario de términos clave de ELE. Instituto Cervantes. ISBN: 9788469157107
  Övrigt:http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/default.htm
  Bok / Antologi
6. Språkdidaktik B