Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för: Fastställd 2019-12-17

Spanska I: Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle (GSP2AX)

V34LN (VT20, 25%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Camacho Padilla, F., Masoliver, J. & Vidales, C. (2009). América Latina. 4 uppl. Frederiksberg: Samfundslitteratur. ISBN: 9788759312728
  Bok / Antologi
 • Miguel, S. (1997). España : Historia, literatura y arte. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144619415
  Bok / Antologi
 • Annat material: filmer, digitala publikationer. (150 s.) / Other material: films, digital publications (150 p).
  Text

Referenslitteratur

 • Chevalier, F. (2000). América Latina. De la independencia a nuestros días. México, D. F: Fondo de cultura económica.
  Bok / Antologi
 • Galeano, E. (1996). Las venas abiertas de América Latina. 21 uppl. México D. F.: Siglo.
  Bok / Antologi
 • García de Cortázar, F. (2005). Atlas de historia de España. Barcelona: Planeta.
  Bok / Antologi
 • García de Cortázar, F. & González Vesga, J. M. (2009). Breve historia de Espana. Ed. actualizada.. Madrid: Alianza Editorial.
  Bok / Antologi
 • Hesslin Rider, I. (red.). (2002). Norstedts Spansk-svensk / Svensk-spansk ordbok (127000 ord och fraser). Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.
  Övrigt:http://www.ord.se/oversattning/spanska/
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española. 23 uppl. Madrid: Espasa-Calpe.
  Övrigt:http://www.rae.es
  Bok / Antologi