Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2019-12-16

Engelska för grundlärare åk 4-6, 1B (EN1116)

V34DS (VT20, 75%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Engelsk språkdidaktik II
 • Ahlquist, S. (2019). "English is fun!" Challenges and opportunities: English in Years 4-6 (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144121574
  Bok / Antologi
 • Diaz, P. (2019). Arbeta formativt med digitala verktyg (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144131597
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2012). Kommentarmaterial till kunskapskraven i engelska (valda delar). Hämtad från http://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (senaste versionen). Hämtad från http://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Artiklar och webbaserat material tillkommer..
  Text
2. Engelskspråkig litteratur och kultur
 • Gamble, N. (2019). Exploring children's literature : Reading for knowledge, understanding and pleasure (4 uppl.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. ISBN: 9781526439482
  Bok / Antologi
 • Chbosky, S. (2012). Perks of Being a Wallflower (valfri upplaga). London: Simon & Schuster. ISBN: 9781471116148
  Bok / Antologi
 • Doyle, R. (2011). Wilderness (valfri upplaga). London: Marion Lloyd Books/Scholastic. ISBN: 9781407130149
  Bok / Antologi
 • Gaiman, N. (2008). The Graveyard Book (valfri upplaga). HarperCollins. ISBN: 9780060530921
  Bok / Antologi
 • McCaughrean, G. (2004). Not the End of the World (valfri upplaga). Oxford: Oxford University Press. ISBN: 9780192754325
  Bok / Antologi
 • Poesi, film och webbaserat material tillkommer, samt ett urval bilderböcker och barnböcker..
  Text

Referenslitteratur

Delkurser

1. Engelsk språkdidaktik II
 • Estling Vannestål, M., & Lundberg, G. (Red.). (2010). Engelska för yngre åldrar (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144055312
  Bok / Antologi
 • Keaveney, S., & Lundberg, G. (2019). Early language learning and teaching: Pre-A1-A2 (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144127286
  Bok / Antologi
 • Lundberg, G. (2016). Första årens engelska: Förskoleklass till åk 6 (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144114408
  Bok / Antologi
 • Pinter, A. (2017). Teaching young language learners (2 uppl.). Oxford: Oxford University Press. ISBN: 9780194403184
  Bok / Antologi
 • Sandström, K. (2011). Kidworthy works : Texts and activities for lower elementary English (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144048451
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2001). Språkboken. Hämtad från http://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
2. Engelskspråkig litteratur och kultur
 • Griffith, K. (2013). Writing essays about literature : A guide and style sheet (9 uppl.). Boston, MA: Wadsworth, Cengage Learning. ISBN: 9781133307297
  Bok / Antologi
 • Sandström, K. (2011). Kidworthy works : Texts and activities for lower elementary English (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144048451
  Bok / Antologi