Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2019-11-29

Tyska grundläggande kurs I (TY1067)

V34A7 (VT20, 25%, Kväll, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Hofbauer, C., Karnland, A., Odeldahl, A., et al. (2016). Lieber Deutsch 1 2.0. Andra upplagan. Solna: Liber. ISBN: 9789147121298
  Läsanvisning:alternativt online-boken Lieber Deutsch 1 2.0 som kan beställas via högskolan
  Bok / Antologi
 • Hofbauer, C. (2016). Lieber Deutsch 1 2.0 : facit. Andra upplagan. Stockholm: Liber. ISBN: 9789147121304
  Bok / Antologi
 • Aufderstrasse, H. & et al. (2003). Delfin, Lehr- und Arbeitsbuch. Dreibändige Ausgabe. Teil 1, Lektionen 1-7. Ismaning: Hueber. ISBN: 3-19-401601-6
  Läsanvisning:Lektion 1-3
  Bok / Antologi
 • Tysk-svensk/svensk-tysk ordbok efter eget val.
  Text

Referenslitteratur

 • Klingemann, U., Magnusson, G. & Didon, S. (2014). Den tyska grammatiken. 5 uppl. Stockholm: Sanoma utbildning. ISBN: 9789152327180
  Bok / Antologi
 • Brundin, G. & Ericson, T. (2004). Tysk universitetsgrammatik för nybörjare. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-02858-3
  Bok / Antologi