Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för: Fastställd 2020-02-10

Förvaltningsekonomi (FÖ1064)

V342R (VT20, 50%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Brorström, B., Haglund, A., & Solli, R. (2014). Förvaltningsekonomi : en bok med fokus på organisation, styrning och redovisning i kommuner och landsting (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144091792
    Övrigt:Senaste upplaga
    Bok / Antologi
  • Catasús, B., Högberg, O., & Johrén, A. (2017). Boken om nyckeltal (Tredje upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147112005
    Övrigt:Senaste upplaga
    Bok / Antologi