Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för: Fastställd 2019-12-06

Logik och matematik för datavetenskap (GMI23G)

V33Y9 (VT20, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Gersting, J. L. (2003). Mathematical structures for computer science (5 uppl.). New York: Freeman. ISBN: 0716743582
    Bok / Antologi
  • Ytterligare litteratur kan förekomma efter lärares anvisningar.
    Text