Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för: Fastställd 2019-12-17

Spanska II: Från 1900 till nutiden: Litteratur, film och samhälle i Latinamerika (SP1053)

V33SH (VT20, 20%, Dag, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • También la lluvia. (2010). [DVD]. Regisserad av Bollaín, I.
  Övrigt:Valfri upplaga. DVD eller strömmande media (iTunes, Netflix, Google Play Store, osv.).
  Film (fysisk)
 • La noche de 12 años. (2018). [DVD]. Regisserad av Brechner, Á.
  Övrigt:Valfri upplaga. DVD eller strömmande media (iTunes, Netflix, Google Play Store, osv.).
  Film (fysisk)
 • Ferré, R. (2006). Maldito amor. Aula Atlántica. México: FCE.
  Bok / Antologi
 • José Miguel, J. M. (2010). Antología crítica del cuento hispanoamericamo del siglo XX (1920-1980) 2. La gran síntesis después. Senaste upplagga. Madrid: Alianza.
  Bok / Antologi
 • Platas Tasende, A. M. (2004). Diccionario de términos literarios. Senaste upplaga. Madrid: Espasa Calpe.
  Bok / Antologi
 • Puig, M. (2012). El beso de la mujer araña. Senaste upplaga. Barcelona: Seix Barral.
  Bok / Antologi
 • Shaw, D. L. (2005). Nueva narrativa hispanoamericana.. Senaste upplaga. Madrid: Cátedra.
  Bok / Antologi

Referenslitteratur

 • Álvarez-Solar, M. C. & Fonseca, E. (2006). Sociedad y cultura en América Latina. Senaste upplaga. Bergen: Fagbokforlaget.
  Bok / Antologi
 • Camacho Padilla, F., Masoliver, J. & Vidales, C. (2009). América Latina. Senaste upplaga. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
  Bok / Antologi
 • Castro, A. & Jiménez Tornatore, E. (red.). (2013). Historia de las literaturas hispánicas : aproximaciones críticas. Senaste upplaga. Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Moreiro, J. (1996). Cómo leer textos literarios : el equipaje del lector. Senaste upplaga. Madrid: EDAF.
  Bok / Antologi