Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för: Fastställd 2019-12-17

Spanska II: Språklig variation i den spansktalande världen (SP1051)

V33SA (VT20, 20%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • García Mouton, P. (1994). Lenguas y dialectos de España. Madrid: Arco/Libros.
  Bok / Antologi
 • Medina López, J. (1999). Historia de la lengua española I. Madrid: Arco/Libros.
  Bok / Antologi
 • Ramírez Luengo, J. L. (2007). Breve historia del español de América. Madrid: Arco/Libros.
  Bok / Antologi
 • Annat material: digitala publikationer och kompendium innehållande vetenskapliga artiklar (150 s).
  Text

Referenslitteratur

 • Alvar, M. (red.). (2000). Manual de dialectología hispánica. El Español de América. Barcelona: Ariel Lingüística.
  Bok / Antologi
 • Alvar, M. (red.). (1999). Manual de dialectología hispánica. El español de España. Barcelona: Ariel Lingüística.
  Bok / Antologi
 • Hesslin Rider, I. (red.). (2002). Norstedts Spansk-svensk/Svensk-spansk ordbok (127 000 ord och fraser). 1 uppl. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.
  Övrigt:http://www.ord.se/oversattning/spanska/
  Bok / Antologi
 • Mondéjar Cumpián, J. (2002). Castellano y español. Dos nombres para una lengua en su marco literario, ideológico y político. Granada: Universidad de Granada.
  Bok / Antologi
 • Phaires, D. (2007). Breve historia de la lengua española. London: The University of Chicago Press.
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española. 23 uppl. Madrid: Espasa-Calpe.
  Övrigt:http://www.rae.es
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2005). Diccionario panhispánico de dudas. 2 uppl. Madrid: Santillana.
  Övrigt:http://buscon.rae.es/dpdI/
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2011). Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe.
  Bok / Antologi
 • Torrens Álvarez, M. J. (2007). Evolución e historia de la lengua española. Madrid: Arco/Libros.
  Bok / Antologi
 • VV. AA. (2010). Diccionario de americanismos. 2 uppl. Madrid: Santillana.
  Övrigt:https://www.asale.org/recursos/diccionarios/damer
  Bok / Antologi