Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2019-11-22

Filosofi: Epistemologi och vetenskapsteori (FI1031)

V33ET (VT20, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Feyerabend, P. “How to defend Society against Science". I Hacking, I. (red.) Scientific Revolutions. Oxford: OUP, ss. 156-167.
  Övrigt:11 s.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Johansson, L. (2011). Introduktion till vetenskapsteorin. 3 uppl. Stockholm: Thales.
  Bok / Antologi
 • Platon. (1996). Teaitetos. Svensk tolkning av Claes Lindskog, reviderad och kommenterad av Holger Thesleff. Nora: Nya Doxa.
  Bok / Antologi
 • Popper, K. “Truth, Rationality, and the Growth of Scientific Knowledge”. I Conjectures and Refutations. 5 uppl. London: Routledge, ss. 215-250.
  Övrigt:35 s.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Material kan tillkomma om ca 25 s/p..
  Text