Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2024-04-12

Skolans samhällsuppdrag - VAL (GPG2Z7)

H3JYA (HT24, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, VAL)

Litteratur

 • Biesta, G. (2011). God utbildning i mätningens tidevarv (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147099436
  Bok / Antologi
 • Blomström, V., & Wennerberg, J. (2015). Akademiskt läsande och skrivande (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144092546
  Bok / Antologi
 • Liberg, C., Lundgren, U. P., & Säljö, R. (Red.). (2020). Lärande, skola, bildning (Femte utgåvan). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127827974
  Bok / Antologi
 • Molin, L. (2006). Rum, frirum och moral: en studie av skolgeografins innehållsval (Fjärde utgåvan, reviderad). Uppsala: Department of Social and Economic Geography, Uppsala University. ISBN: 9150618768
  Läsanvisning:Finns som pdf i kursrummet
  Bok / Antologi
 • Ringarp, J., & Nihlfors, E. (2017). Styrning och ledning av svensk förskola och skola : en introduktion (Första upplagan). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789140692306
  Bok / Antologi
 • Utbildningsradion (2013, 10 januari). Vad är skolans roll i samhället. [Radio]. I Programserie om skolans styrning och reformer. Hämtad från http://www.ur.se/Produkter/177075-Larandets-idehistoria-Vad-ar-skolans-roll-i-samhallet.
  Strömmande media
 • (1989). FN:s konvention om barnets rättigheter
  Läsanvisning:Finns som pdf i kursrummet
  Bok / Antologi
 • (u.å.). Lärarnas historia. Hämtad 2020-08-10 från http://www.lararnashistoria.se.
  Webbsida
 • Tillkommer aktuella styrdokument från Skolverket.
  Text