Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2024-06-14

Undervisning och ledarskap (varav 10 hp VFU) (GPG2QP)

H3HWK (HT24, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Bie, K. (2014). Reflektionshandboken för pedagoger (1 uppl.). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789140688255
  Bok / Antologi
 • Blomström, V., & Wennerberg, J. (2021). Akademiskt läsande och skrivande (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144151045
  Bok / Antologi
 • Dahlkwist, M. (2019). Lärarledarskapet : situationsanpassat ledarskap, strukturerad undervisning (Första upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147128365
  Läsanvisning:valda delar
  Bok / Antologi
 • Jensen, M., & Pihlgren, A. S. (Red.). (2022). Lärarens ledarskap : professionell pedagogisk praktik (Första upplagan). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789151107172
  Läsanvisning:valda delar
  Bok / Antologi
 • Ytterligare artiklar & litteratur kan tillkomma.
  Text

Delkurser

1. Ledarskap
 • Fejes, A., Muhrman, K., & Nyström, S. (Red.). (2020). Om vuxenutbildning och vuxnas studier : en grundbok (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144133294
  Läsanvisning:valda delar
  Bok / Antologi
 • Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2016). Motivation och lärande (Andra, rev. utgåvan, första tryckningen). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127817579
  Bok / Antologi
2. VFU 1