Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2024-06-12

Journalistik och skriftlig PR inom idrottsområdet (IH1082)

H3HVZ (HT24, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Häger, B. (2020). Reporter - En grundbok i journalistik (3 uppl.). Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144131665
  Bok / Antologi
 • Månson, H. (2010). Spelet bakom rubrikerna : om journalister, journalistik och det personliga ansvaret Visby: Juridisk reportagebyrå. ISBN: 978-91-85333-31-8
  Läsanvisning:Boken ska inte köpas utan vi kommer att dra ut några få sidor som är aktuella för kursen
  Bok / Antologi
 • Nord, K. O., & Nygren, G. Färre nyhetsproducenter - men fler nyheter i nätverkens flöden. I Mediestudiers årsbok: tillståndet för journalistiken 2016/2017 ( ss. 32-73). Hämtad från http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1174367&dswid=-6082.
  Kapitel i bok (antologi)
 • 150 sidor idrottsspecifik litteratur tillkommer i form av kompendier och artiklar.
  Text