Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2024-05-08

Vetenskapligt tänkande och skrivande (GFI282)

H3HVP (ST24, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, SUB)

Litteratur

 • Gilje, N., & Grimen, H. (2007). Samhällsvetenskapernas förutsättningar (3 uppl.). Göteborg: Daidalos.
  Bok / Antologi
 • Hansson, S. O. (2015). Verktygslära för filosofer (Fjärde upplagan). Stockholm: Thales. ISBN: 9789172351004
  Bok / Antologi
 • (2017). Guide till akademiskt skrivande [Elektronisk resurs]. Karlstad: Dan Åkerlund. DOI: kau.diva-portal.org ISBN: 978-91-639-4865-7
  E-bok eller PDF
 • Ytterligare litteratur om ca 100 sidor kan tillkomma.
  Text