Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-06-21

Lek, dans samt mål- och nätspel (VAL) (GIH34S)

H3GE4 (HT23, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, VAL)

Litteratur

 • Larsson, H. (2012). Att förstå barns rörelse - ett sociokulturellt perspektiv. I K. Helander (Red.), ”Huvud, axlar, knä och tå” – om barn, kultur och kropp. ( ss. 11-28). Stockholm: Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet.
  Läsanvisning:Finns som pdf
  Kapitel i bok (antologi)
 • Larsson, H., & Meckbach, J. (Red.). (2012). Idrottsdidaktiska utmaningar (2 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147106578
  Bok / Antologi
 • Lundvall, S. (Red.). (2023). Boll och bollspel i skolan : lek, lärande och rörelse (Första upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147148059
  Bok / Antologi
 • Øksnes, M. (2011). Lekens flertydighet : om barns lek i en institutionaliserad barndom (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147100132
  Bok / Antologi