Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-07-29

Beskattningsrätt (GRV266)

H3FXH (HT23, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 2, ORD)

Litteratur

  • Melz, P., Silfverberg, C., Simon-Almendal, T., et al. (2023). Inkomstskatt : en lärobok i skatterätt (Nittonde upplagan). Lund: Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144160269
    Bok / Antologi
  • Melz, P., Silfverberg, C., Simon-Almendal, T., et al. (2023). Inkomstskatt : en lärobok i skatterätt (Nittonde upplagan). Lund: Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144160276
    Bok / Antologi
  • Rabe, G. (2023). Skattelagstiftning : lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2023 (66 uppl.). Stockholm: Norstedts Juridik. ISBN: 9789139028079
    Bok / Antologi