Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-11-03

Individuella lärprocesser och kompetensutveckling (GPA32D)

H3FXC (HT23, 100%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Granberg, O. (2014). Lära eller läras : om kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur, Senaste upplaga. ISBN: 9789144083308
  Bok / Antologi
 • Hilmarsson, H. T. (2020). Samtalet : förbättra din professionella kommunikation genom empati (Femte upplagan). Lund: Studentlitteratur, Senaste upplaga. ISBN: 9789144134505
  Bok / Antologi
 • Kock, H. (Red.). (2010). Arbetsplatslärande : att leda och organisera kompetensutveckling (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur, Senaste upplaga. ISBN: 9789144058467
  Bok / Antologi
 • Ytterligare litteratur läggs ut på LEARN respektive sökes fram av studenterna självständigt avseende PM-uppgift.
  Text