Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-10-02

Examensarbete för kandidatexamen i statsvetenskap (GSK2UJ)

H3FVS (HT23, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Denscombe, M. (2018). Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Fjärde upplagan. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144122885
    Bok / Antologi
  • Ekengren, A. & Hinnfors, J. (2012). Uppsatshandbok : [hur du lyckas med din uppsats]. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144074900
    Bok / Antologi

Referenslitteratur