Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-07-25

Examensarbete i svenska för ämneslärarexamen, inriktning gymnasieskolan (ASV25A)

H3FTN (HT23, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Examensarbete 1
 • Forskningsetiska nämnden. (2019). Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna. Falun: Högskolan Dalarna.
  Myndighetspublikation
 • Övrig litteratur väljs i samråd med handledaren.
  Text
2. Examensarbete 2
 • Forskningsetiska nämnden. (2019). Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna. Falun: Högskolan Dalarna.
  Myndighetspublikation
 • Övrig litteratur väljs i samråd med handledaren.
  Text