Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-07-11

Svenska med didaktisk inriktning II (GSV26Y)

H3FTJ (HT23, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Skönlitteratur och samhälle
 • Edling, C., & Liljeros, F. (Red.). (2016). Delat samhälle: makt, intersektionalitet och social skiktning (2 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147112821
  Bok / Antologi
 • Ekholm, C. (2019). Epikanalys : en kort introduktion (Första upplagan). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789151102252
  Bok / Antologi
 • Franzén, C., & Möller, H. (Red.). (2021). Natur & Kulturs litteraturhistoria (Första utgåvan). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127149403
  Läsanvisning:Valda delar, se kursrummet.
  Bok / Antologi
 • Elleström, L. (1999). Lyrikanalys: en introduktion (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144008059
  Bok / Antologi
 • Sjöberg, B. (2006). Dramatikanalys: en introduktion (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144046561
  Bok / Antologi
 • Tjäder, P. A. (2008). Uppfostran, underhållning, uppror: en västerländsk teaterhistoria (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144045351
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2022). Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet. Hämtad 2022-06-13 från https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan.
  Läsanvisning:Tillgänglig på Skolverkets hemsida från juli
  Webbsida
 • Skolverket. (2011). Läroplan för gymnasieskolan. Hämtad 2020-09-17 från https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan.
  Webbsida
 • Skönlitteratur, valfria utgåvor: • Golding, William. Flugornas herre. • Ibsen, Henrik. Ett dockhem. • Shakespeare, William. Hamlet. • Voltaire, Candide Dessutom en vald klassiker.
  Text
2. Språklig variation och förändring
 • Börestam, U. (2011). Språkbytare och språktänjare. Nordisk språkgemenskap ur andraspråksperspektiv. I Sprog i Norden 2011. Tema: Nabosprogsundervisning og nordisk sprogrøgt (1 uppl., ss. 83-108). København: Nordisk Sprogkoordination, Dansk Sprognævn. ISBN: 9788789410371
  Kapitel i bok (antologi)
 • Hårstad, S. (2022). Nabospråk og nabospråkundervisning (2 uppl.). Oslo: Cappelen Damm akademisk. ISBN: 9788202711764
  Övrigt:Även första utgåvan (2015) går att använda.
  Bok / Antologi
 • Josephson, O. (2018). Språkpolitik (1 uppl.). Stockholm: Morfem. ISBN: 9789188419019
  Bok / Antologi
 • Pettersson, G. (2005). Svenska språket under sjuhundra år: en historia om svenskan och dess utforskande (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144039115
  Bok / Antologi
 • Pettersson, J. (2014). Den språkhistoriska kunskapens värden: Språkhistoria i ett historiedidaktiskt perspektiv. I M. Bylin, C. Falk, & T. Riad (Red.), Studier i svensk språkhistoria 12. Variation och förändring (1 uppl., ss. 153-165). Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis. ISBN: 9789187235863
  Övrigt:Tillgänglig via: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-103419
  Kapitel i bok (antologi)
 • Skjerdingstad, K. I. (2003). Innganger til norsk (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144026889
  Läsanvisning:S. 1-136
  Övrigt:Görs tillgänglig via Learn
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2022). Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet. Hämtad 2022-06-13 från https://www.skolverket.se.
  Läsanvisning:Tillgänglig på Skolverkets hemsida från juli
  Webbsida
 • Skolverket. (2011). Läroplan för gymnasieskolan. Hämtad 2020-09-17 från https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan.
  Webbsida
 • Sletten, I. S. (Red.). (2005). Nordens språk med rötter och fötter (1 uppl.). Köpenhamn: Nordiska ministerrådet. ISBN: 928931043X
  Övrigt:Tillgänglig via: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:700937/FULLTEXT01.pdf
  Bok / Antologi
 • Sundgren, E. (Red.). (2013). Sociolingvistik (2 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147106097
  Bok / Antologi
 • Zola Christensen, R. (2017). Dansk - nabosprog og fremmedsprog (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144110646
  Bok / Antologi
 • Ängsal, M. (2015). Queerande språkkritik. En jämförande analys av argument för svenskans hen och tyskans personsubstantiv med inskjutet understreck”. I J. Magnusson, K. Milles, & Z. Nikolaiduo (Red.), Könskonstruktioner och språkförändringar. Rapport från den åttonde nordiska konferensen om språk och kön (1 uppl., ss. 185-203). Huddinge: Södertörns högskola. ISBN: 978-91-87843-23-5
  Kapitel i bok (antologi)
 • En valfri roman på norska eller danska, minst 200 sidor.
  Text
 • En valfri vetenskaplig artikel inom sociolingvistik.
  Text
 • Övrigt material tillkommer som görs tillgängligt i kursrummet..
  Text
3. Tryckta och digitala genrer
 • Bissell, T. (2011). Extra lives: why video games matter (1 uppl.). New York: Vintage Books. ISBN: 9780307474315
  Läsanvisning:Kapitel 2: Headshots, s. 17–31, Kapitel 3: The Unbearable Lightness of Games, s. 33–47.
  Bok / Antologi
 • Diaz, P. (2019). Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144120102
  Bok / Antologi
 • Edvardsson, J., Godhe, A., & Magnusson, P. (2018). Digitalisering, literacy och multimodalitet (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144117362
  Bok / Antologi
 • Ekholm, C. (2019). Epikanalys: en kort introduktion (1 uppl.). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789151102252
  Bok / Antologi
 • Franzén, C., & Möller, H. (Red.). (2021). Natur & Kulturs litteraturhistoria (Första utgåvan). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127149403
  Läsanvisning:Valda delar, se kursrummet
  Bok / Antologi
 • Janson, M. (Red.). (2016). Introduktion till filmpedagogik: vita duken som svarta tavlan (2 uppl.). Malmö: Gleerups Utbildning. ISBN: 9789140692634
  Bok / Antologi
 • Molloy, G. (2017). Svenskämnets roll : om didaktik, demokrati och critical literacy (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144076249
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2022). Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet. Hämtad 2022-06-13 från https://www.skolverket.se.
  Läsanvisning:Tillgänglig på Skolverkets hemsida från juli
  Webbsida
 • Skolverket. (2011). Läroplan för gymnasieskolan. Hämtad 2020-09-17 från https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan.
  Webbsida
 • Grafisk roman: • Shaun Tan. Ankomsten. Seriebok: • Åsa Grenvall. Sjunde våningen.
  Text
 • Skönlitteratur, valfria utgåvor: Noveller: • John Ajvide Lindqvist. Tjejen. • Sir Arthur Conan Doyle. Det spräckliga bandet. • Stephen King. Lite krasslig bara. • Edgar Allan Poe. Den svarta katten.
  Text

Referenslitteratur

Delkurser

1. Skönlitteratur och samhälle
2. Språklig variation och förändring
 • Boyd, S., & Ericsson, S. (Red.). (2015). Sociolingvistik i praktiken (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144095660
  Bok / Antologi
 • Börestam, U., & Huss, L. (2001). Språkliga möten: tvåspråkighet och kontaktlingvistik (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144018452
  Bok / Antologi
 • Coupland, N., & Jaworski, A. (Red.). (2009). The new sociolinguistics reader (1 uppl.). Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN: 9781403944153
  Läsanvisning:1 kapitel läses och tillhandahålls i kursrummet.
  Bok / Antologi
3. Tryckta och digitala genrer