Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-07-28

Examensarbete i franska för ämneslärarexamen, inriktning gymnasieskolan (AFR24B)

H3FQP (HT23, 100%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Litteratur väljs i samråd med ansvarig handledare. / Literature is chosen in consultation with the supervisor.
  Text

Referenslitteratur

 • Dörnyei, Z., & Taguchi, T. (2010). Questionnaires in second language research : construction, administration, and processing (2 uppl.). New York, N.Y: Routledge. ISBN: 9780415998208
  Bok / Antologi
 • Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). kvalitativa forskningsintervjun (Tredje [reviderade] upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144101675
  Bok / Antologi
 • Lani-Bayle, M. (2006). Écrire une recherche : mémoire ou thèse (3 uppl.). Lyon: Chronique sociale.
  Bok / Antologi
 • Olsson, H., & Sörensen, S. (2021). Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv (4 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147140312
  Bok / Antologi
 • Rienecker, L., & Stray Jørgensen, P. (2018). Att skriva en bra uppsats (4 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147113644
  Bok / Antologi