Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-07-27

Fördjupning inom styrkelyftstränarskap (GIH2ZK)

H3FNW (HT23, 50%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Olsson, H., & Sörensen, S. (2021). Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv (4 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147140312
    Bok / Antologi
  • Ytterligare artiklar och länkar till information kan tillkomma under kursens gång..
    Text