Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-05-29

Idrottsvetenskaplig Metod (Styrkelyft) (GIH2ZM)

H3FNU (HT23, 50%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Olsson, H., & Sörensen, S. (2021). Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv (4 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147140312
    Bok / Antologi
  • Ytterligare artiklar och länkar till information kan komma att läggas till under kursens gång..
    Text