Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-08-18

3D CAD påbyggnad - Maskinteknik (MT2006)

H3FM4 (HT23, 25%, Dag, Distans, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Lundkvist, B. (1997). Ritteknik (7 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9147011238
    Bok / Antologi