Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-05-23

Social variation, språkkontakt och språklig makt i engelskan (EN2037)

H3FLE (HT23, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Coupland, N., & Jaworski, A. (2009). New sociolinguistics reader (1 uppl.). Basingstoke England: Palgrave Macmillan. ISBN: 978-1-4039-4414-6
    Bok / Antologi
  • Mesthrie, R., Swann, J., Deumert, A., et al. (2009). Introducing sociolinguistics (2 uppl.). Edinburgh: Edinburgh University Press. ISBN: 9780748638444
    Bok / Antologi