Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-09-22

Svenska som andraspråk i ett tvärspråkligt perspektiv (SS3004)

H3FK5 (HT23, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Andersson, L. (2001). Språktypologi och språksläktskap (4 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9147051183
  Bok / Antologi
 • Croft, W. (2003). Typology and universals (2 uppl.). Cambridge: Cambridge Univ. Press. ISBN: 0521004993
  Bok / Antologi
 • Engstrand, O. (2004). Fonetikens grunder (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144042388
  Läsanvisning:s.219-233, 15s.
  Bok / Antologi
 • Garlén, C. (1988). Svenskans fonologi : [i kontrastiv och typologisk belysning] ([Ny utg.]). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 914428151X
  Läsanvisning:Appendix "Översikt över de fonologiska system i 36 språk", 40s.
  Bok / Antologi
 • Giacalone Ramat, A. (Red.). (2003). Typology and second language acquisition (1 uppl.). Berlin: Mouton de Gruyter. ISBN: 3-11-017359-X
  Bok / Antologi
 • Hammarberg, B., & Viberg, Å. (1979). Platshållartvånget, ett syntaktiskt problem i svenskan för invandrare (2 uppl.). Stockholm.
  Bok / Antologi
 • Holmer, A. (2006). The place of Swedish in word order typology. Language Typology and Universals, 59(1_2006), 76-102. DOI: 10.1524/stuf.2006.59.1.76
  Tidskriftsartikel
 • Källström, R. (2012). Svenska i kontrast : tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144055732
  Bok / Antologi
 • 1250 sidor. Dessutom tillkommer en valfri avhandling inom kursens område, samt utdelat material, högst 100 s.
  Text

Referenslitteratur

 • Haspelmath, M. (2005). world atlas of language structures (1 uppl.). Oxford: Oxford University Press. ISBN: 0-19-925591-1
  Övrigt:Online version: www.wals.info
  Bok / Antologi
 • Hyltenstam, K. (Red.). (1981). Svenska i invandrarperspektiv : kontrastiv analys och språktypologi (2 uppl.). Lund: LiberLäromedel. ISBN: 9140305074
  Läsanvisning:s.41-131
  Bok / Antologi
 • Song, J. J. (Red.). (2011). Oxford handbook of linguistic typology (1 uppl.). Oxford: Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-965840-4
  Bok / Antologi
 • Velupillai, V. (2012). introduction to linguistic typology (1 uppl.). Amsterdam: John Benjamins Pub. Co.. ISBN: 9789027211989
  Bok / Antologi