Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-06-26

Fonetik och uttal i ett andraspråksperspektiv (GSS2C5)

H3FJ5 (HT23, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Abrahamsson, N. (2013). Fonologiska aspekter på andraspråksinlärning och svenska som andraspråk. I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: I forskning, undervisning och samhälle (2 uppl., ss. 85-120). Lund: Studentlitteratur.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Boyd, S., & Bredänge, G. (2013). Attityder till brytning: Exemplet utländska lärare i svenska skolor. I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: I forskning, undervisning och samhälle (2 uppl., ss. 437-458). Lund: Studentlitteratur.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Derwing, T. M., & Munro, M. J. (2005). Second Language Accent and Pronunciation Teaching: A Research-Based Approach. TESOL Quarterly, 39(3), 379-397. DOI: 10.2307/3588486
  Tidskriftsartikel
 • Engstrand, O. (2007). Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning (första upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144043999
  Bok / Antologi
 • Grant, L. J. (. J., & Brinton, D. (2014). Pronunciation myths : applying second language research to classroom teaching (1 uppl.). Ann Arbor: University of Michigan Press/ELT. ISBN: 9780472035168
  Bok / Antologi
 • Piske, T., MacKay, I. R. A., & Flege, J. E. (2001). Factors affecting degree of foreign accent in an L2: a review. Journal of Phonetics, 29(2), 191-215. DOI: 10.1006/jpho.2001.0134
  Tidskriftsartikel
 • Rosenqvist, H. (2007). Uttalsboken : svenskt uttal i praktik och teori (1 uppl.). Stockholm: Natur & kultur. ISBN: 9789127406452
  Bok / Antologi
 • Thorén, B. (2023). Svensk fonetik och uttalsundervisning (3 uppl.). Stockholm: Morfem. ISBN: 9789188419323
  Bok / Antologi
 • Zetterholm, E., & Tronnier, M. (2019). Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144134604
  Bok / Antologi
 • Ytterligare material/litteratur kan tillkomma om ca 100 sidorYtterligare.
  Text

Referenslitteratur

 • Derwing, T. M. (2008). Curriculum issues in teaching pronunciation to second language learners. I J. Hansen Edwards, & M. Zampini (Red.), Phonology and Second Language Acquisition ( ss. 347-369). Amsterdam: J. Benjamins. ISBN: 978-90-272-4185-6
  Kapitel i bok (antologi)
 • Kjellin, O. (2002). Uttalet, språket och hjärnan : teori och metodik för språkundervisningen (1 uppl.). Uppsala: Hallgren & Fallgren. ISBN: 9173827568
  Bok / Antologi
 • Riad, T. (2014). Phonology of Swedish (1 uppl.). Oxford: Oxford University Press. ISBN: 9780199543571
  Bok / Antologi
 • Riad, T. (1997). Svenskt fonologikompendium. (Ca 60 s.) (Finns i Learn.).
  Text
 • Skolverket. (2018). Uttalsundervisning. Nyanländas språkutveckling Modul 7. (ca 25 s) https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2c-nyanlanda/Grundskola/033_nyanlandas-sprakutveckling/del_07/.
  Text