Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-09-21

Skriftspråksutveckling i ett flerspråkigt perspektiv (GSS2BZ)

H3FHR (HT23, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Bråbäck, L., & Sjökvist, L. "Kan man vara dumdristig om man är modig? Om skönlitteratur som medel för lärande". I K. Nauclér (Red.), Symposium 2000: Ett andraspråksperspektiv på lärande ( ss. 204-224). Stockholm: Sigma; Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk.
  Läsanvisning:Pdf-version på lärplattformen.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Heath, S. B. (1982). What no bedtime story means: Narrative skills at home and school. Language in Society, 11(1), 49-76.
  Läsanvisning:Pdf-version på lärplattformen.
  Tidskriftsartikel
 • Magnusson, U. (2013). Skrivande på ett andraspråk. I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: I forskning undervisning och samhälle. ( ss. 633-660). Lund: Studentlitteratur.
  Läsanvisning:s. 633-660
  Kapitel i bok (antologi)
 • Molloy, G. (2011). Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Mossberg Schüllerqvist, I., & Olin-Scheller, C. (2011). Fiktionsförståelse i skolan: Svensklärare omvandlar teori till praktik (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144055756
  Bok / Antologi
 • Myndigheten för skolutveckling. (2007). Att läsa och skriva: Forskning och beprövad erfarenhet. Stockholm: Liber.
  Läsanvisning:Pdf-version på lärplattformen.
  Myndighetspublikation
 • Wedin, Å. (2010). Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144056531
  Bok / Antologi
 • En av nedanstående två böcker:.
  Text
 • Areljung, S., Hermansson, C., Lindgren, E., & Norlund Shaswar, A. (Red.). (2022). Skrivdidaktik i grundskolan (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144144931
  Bok / Antologi
 • Wedin, Å., & Hedman, C. (Red.). (2013). Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144080529
  Bok / Antologi
 • En doktorsavhandling väljs i samråd med läraren.
  Text
 • En skönlitterär bok..
  Text
 • Annat material högst 100 s.
  Text

Referenslitteratur

 • Språkrådet. (2017). Svenska skrivregler (Fjärde upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147111497
  Bok / Antologi