Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-07-25

Interkulturella litteraturstudier: Skönlitteratur på originalspråk (AJP27A)

H3FGR (HT23, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Ett urval av skönlitterära texter på originalspråk väljs i samråd med läraren.
    Text