Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-09-12

Interkulturella litteraturstudier: Akademiskt skrivande (AJP23P)

H3FGN (HT23, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Eco, U. (2015). How to write a thesis. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
    Övrigt:Valfri upplaga.
    Bok / Antologi
  • Litteratur relevant för uppgifterna väljs i samråd med läraren.
    Text