Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-06-12

Japanska: Kandidatexamensarbete (GJP23Y)

H3FGJ (HT23, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Litteratur relevant för uppsatsen väljs i samråd med handledaren.
    Text