Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-06-18

Portugisiska: Portugisiskspråkiga kulturer (PR1021)

H3FD3 (HT23, 25%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • ARTIKLAR / ARTICLES:.
  Text
 • Almeida, de, M. V. “Multicultural: Stories of Political and Cultural (Mis)Understandings”. I Gilsenan Nordin, Edfeldt, Hu, Jonsson, & Leblanc (Red.), Transcultural Identity Constructions in a Changing World ( ss. 23-32).
  Övrigt:E-bok Högskolan Dalarnas bibliotek
  Kapitel i bok (antologi)
 • Couto, M. "Luso-afonias – A Lusofonia Entre Viagens e Crimes". I M. Couto (Red.), E se Obama fosse africano? E outras intervenções ( ss. 183-198). Lisboa: Caminho.
  Läsanvisning:Distribueras som pdf på Learn
  Kapitel i bok (antologi)
 • Vilela, M. (2002). ”Reflections on Language Policy in African Countries with Portuguese as an Official language”. Current issues in Language Planning 3:3, 306-316.
  Läsanvisning:Distribueras som pdf på Learn
  Tidskriftsartikel
 • Kompendium med artiklar delas ut vid kursstart. / Compendium with articles will be distributed at the start of the course. (ca 60 s/p).
  Text
 • DOKUMENTÄRER OCH VIDEO / DOCUMENTARIES AND VIDEO:.
  Text
 • Tréfaut, S. (2019, 14 november). Lisboetas (documentary). [Broadcast]. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=5pZhh047ibU&list=PLB0955D9C326ACAC6.
  Strömmande media
 • Kompendium med övrigt nätbaserat material tillhandahålls av lärare vid kursstart..
  Text

Referenslitteratur

 • Chabal, P. (2002). A History of Postcolonial Lusophone Africa London: C. Hurst. ISBN: 1-85065-594-4
  Bok / Antologi
 • Reis, A. (2007). Retrato de Portugal – Factos e Acontecimentos Lisbon: Círculo de Leitores.
  Läsanvisning:Valda delar / selected parts
  Övrigt:http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes
  Bok / Antologi